„Borys Godunow” Modest Musogrski 31-01-1960

trwa ładowanie
1959 - 1959

Opis

Projekt kostiumów postaci Kalek

Inscenizacje