„Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969

trwa ładowanie
1969 - 1969

Opis

Projekt kostiumów postaci Podczaszyca i Neptuna

Inscenizacje