„Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

trwa ładowanie
Jacek Giluń
fotografia kolorowa

Opis

Od lewej Maria Olkisz – Bronia, Marek Wojciechowski – Chorąży

Wystawienia (1)

26.06.1982, Teatr Wielki w Warszawie, Hrabina