„Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

trwa ładowanie
1982 - 1982

Opis

Projekt kostiumu postaci Hrabina (bal, orszak Neptuna)

Inscenizacje