„La Sylphide” Herman von Lovenskiold 1984-03-03

trwa ładowanie
Jacek Giluń
fotografia czarno-biała

Opis

Od lewej Barbara Kryda – Sylfida, Łukasz Gruziel – James

Wystawienia (1)

03.03.1984, Teatr Wielki w Warszawie, La Sylphide