„La Sylphide” Herman von Lovenskiold 1984-03-03

trwa ładowanie
fotografia czarno-biała

Opis

Od lewej Emil Wesołowski – Gurn, Barbara Sier – Effy, Maja Dubik – Madge

Wystawienia (1)

03.03.1984, Teatr Wielki w Warszawie, La Sylphide