„Mistrz i Małgorzata” Rainer Kunad 30-05-1987

trwa ładowanie
fotografia kolorowa

Opis

Od prawej Bronisław Pekowski – Piłat, Jan Dobosz – Jezus

Wystawienia (1)

30.05.1987, Teatr Wielki w Warszawie, Mistrz i Małgorzata