„Święto wiosny” Igor Strawiński / Emanuel Gat 2011-06-11

trwa ładowanie
Ewa Krasucka
fotografia kolorowa

Opis

Od lewej Marta Fiedler, Izabela Szylińska, Aleksandra Liashenko