„Święto wiosny” Igor Strawiński / Maurice Béjart 2011-06-11

trwa ładowanie
Ewa Krasucka
fotografia kolorowa

Opis

Scena zbiorowa. Na pierwszym planie od lewej Margarita Simonova, Maria Żuk, Agnieszka Pietyra