Aida 08.06.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada