Aida 08.07.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa