Aida 11.05.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki