Alpha Kryonia Xe 07.05.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego

Obsada