Alpha Kryonia Xe 09.12.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego

Obsada