Alpha Kryonia Xe 11.04.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego

Obsada