Alpha Kryonia Xe 12.12.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego

Obsada