Alpha Kryonia Xe 13.12.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego

Obsada