Alpha Kryonia Xe 24.04.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego

Obsada