Amadigi di Gaula 04.02.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego