Amadigi di Gaula 05.06.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego