Amadigi di Gaula 09.03.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego