Amadigi di Gaula 09.10.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego