Amadigi di Gaula 30.03.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego