Arnold Rezler

Arnold
Rezler
dyrygent
1909
2000

Nota biograficzna

ARNOLD REZLER (1909 - 2000), dyrygent. Przed wojną ukończył Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu (w klasie wiolonczeli), i tam, a potem w Wilnie, wreszcie w Lublinie,  zajmował się wielostronną działalnością muzyczną. W okresie 1945-1955 organizował i prowadził orkiestry w Bydgoszczy. Po przeniesieniu się do Warszawy, ze stanowiska  dyrygenta Filharmonii Narodowej, przeszedł do Opery Warszawskiej. W latach 1957 – 1964 sprawował  kierownictwo muzyczne premier na ogół baletowych. Był to wieczór w choreografii Leona Wójcikowskiego  (Szecherezada N. Rimskiego-Korsakowa, Popołudnie fauna C. Debussy'ego, Pietruszka I. Strawińskiego, 1958), następnie balety Jezioro łabędzie Czajkowskiego i  Kamienny kwiat S. Prokofiewa 1961). Dyrygował też różnymi przedstawieniami operowymi z aktualnego repertuaru, m. in. Cyrulika sewilskiego  i Trubadura. Ponad 100 razy prowadził Halkę, w tym uroczysty spektakl dany 1 I 1958 w 100.lecie prapremiery. Pełnił funkcję kierownika orkiestry. Równolegle był pedagogiem w wyższej uczelni muzycznej Warszawy (do 1993). Jego bracia Alfons i Edmund, rodzeństwo stryjeczne (Józef i Leszek) i pokolenie ich dzieci (Magdalena i Grzegorz) – wszyscy uprawiali (i uprawiają) zawód muzyka tworząc rodzinę Rezlerów, która przyczyniła się do rozwoju życia muzycznego w różnych miastach Polski.

                                                          

                                                           Za: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego, t. III (w druku)

Inscenizacje (5)

Druki teatralne

  • Afisz. Uroczyste przedstawienie w 100 rocznice premiery na scenie Warszawskiej „Halka” Stanisław Moniuszko 01-01-1958

  • Afisz premierowy. „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1961-01-12

  • Afisz premierowy.„Popołudnie Fauna” Claude Debussy 1958-03-08

  • Afisz premierowy.„Szeherezada” Nikołaj Rimski-Korsakow 1958-03-08

  • Afisz premierowy. „Pietruszka” Igor Strawiński 1958-03-08

  • Afisz premierowy „Kamienny kwiat” Siergiej Prokofiew 1961-10-15