Bajko, gdzie jesteś? 25.04.2016 g. 12.00

Inscenizacja

Teatr Wielki-Opera Narodowa, Sala Moniuszki
g. 12.00

Obsada