Between 05.06.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego