Between 13.05.2010

Inscenizacja

premiera
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego