Between 21.05.2011

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego