Between 28.05.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego