Bolesław Osik

Bolesław
Osik
21.11.1927
Warszawa
19.09.1990
Warszawa
 • „Salome” Richard Strauss 02-07-1961

Nota biograficzna

BOLESŁAW OSIK (21 XI 1927 Warszawa – 19 IX 1990 Warszawa), statysta. Czas wojny przebył w Warszawie, w 1944 roku wywieziony został do obozu pracy w Niemczech. Po uwolnieniu pojechał do Francji (1945) i zaciągnął się do służby wartowniczej. W 1946 wrócił do kraju i w Warszawie pracował w Wytwórni Wyrobów Bakelitowych jako preser. W 1948 nawiązał współpracę z Operą Warszawską i okazał się użytecznym w wykonywaniu niewielkich działań scenicznych. W 1958 został przyjęty na etat statysty z zadaniem odtwarzania drobnych ról w przedstawieniach operowych i baletowych, co czynił z talentem. Od 1964 był kierownikiem zespołu statystów, a po otwarciu odbudowanego Teatru Wielkiego była to funkcja nader odpowiedzialna. Liczba statystów angażowanych do poszczególnych przedstawień wahała się od 20 do 227 (!) osób – na etatach pracowało dziesięciu. Osik przeprowadzał z nimi próby, co było ważne zwłaszcza na obcych scenach, podczas gościnnych występów Teatru w innych miastach i krajach.

Drobnej postury, zawsze zaaferowany, swoje obowiązki wypełniał sumiennie, zajmował (okresowo) stanowiska kierownika Grupy Operowego Ruchu Scenicznego, bądź inspektora statystów. Teatr był całym jego życiem/ Chwalili go reżyserzy, przyznawali nagrody kolejni dyrektorzy - Bogdan Wodiczko za „doskonały i entuzjastyczny stosunek do pracy”. Podczas jego pogrzebu, na czele konduktu kroczył za trumną dyrektor TW, Robert Satanowski.

Multimedia

Zdjęcia

 • „Salome” Richard Strauss 02-07-1961

Druki teatralne

 • Wkładka obsadowa Premiera II „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 19-09-1988

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 13-02-1982

 • Wkładka premierowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • Wkładka obsadowa „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 18-09-1988

 • Wkładka obsadowa „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 06-10-1988

 • Wkładka obsadowa „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 07-10-1988

 • Wkładka premierowa I „Złoto Renu” (Das Rheingold) Richard Wagner 29-04-1988

 • Wkładka premierowa II „Złoto Renu” (Das Rheingold) Richard Wagner 04-05-1988

 • Wkładka obsadowa „Złoto Renu” (Das Rheingold) Richard Wagner 05-02-1989

 • Wkładka obsadowa „Złoto Renu” (Das Rheingold) Richard Wagner 30-01-1990

 • „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounoud 06-04-1966, Wkładka obsadowa premierowa

 • Wkładka obsadowa „Kukiełki Mistrza Piotra” Manuel de Falla 14-11-1976, „Muzyka Prym wiedzie, a słowo sekunduje” Antonio Salieri 14-11-1976

 • Gastspiel der Nationaloper Warschau – Teatr Wielki im Stadttheater Luxemburg am 28-02-1990

 • Gastspiel der Nationaloper Warschau – Teatr Wielki im Stadttheater Luxemburg am 27-02-1990

 • Wkładka obsadowa. „Diabły z Loudon” Krzysztof Penderecki 10-06-1975

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 14-02-1982

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 21-03-1982

 • Wkładka obsadowa „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

 • Wkładka obsadowa „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 07-11-1979

 • Wkładka obsadowa. „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 1957-12-11

 • Gesamtgastspiel der Nationaloper Warschau (Teatr Wielki), „Fürst Igor” Alexander Borodin 07-11-1989

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 26-10-1975

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 22-03-1975

 • Wkładka obsadowa „Carmen” Georges Bizet 16-07-1967

 • Wkładka obsadowa - wznowienie „Carmen” Georges Bizet 14-11-1969

 • Wkładka obsadowa „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 1973-06-24

 • Program repertaurowy 01-1982 Teatr Wielki

 • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki