Borys Godunow 12.12.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki