Carmen 01.07.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki