Carmen 03.05.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie