Carmen 04.05.2008

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki