Carmen 09.01.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki