Carmen 14.02.2008

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki