Carmen 15.06.2018 g. 19.00

Inscenizacja

Teatr Wielki-Opera Narodowa, Sala Moniuszki
g. 19.00