Carmen 17.06.1999

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki