Carmen 18.05.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki