Carmen 26.10.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki