Carmen 29.03.2011

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki