Zbigniew Celiński

Zbigniew
Celiński

Druki teatralne

  • Plakat „Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 25-06-1972

  • Plakat. „Symfonia klasyczna” Siergiej Prokofiew 1979-12-23

  • Plakat Balety Walentina Jelizarjewa; Adagietto / Symfonia klasyczna / Carmen 1979-12-23

  • Plakat. „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

  • Plakat. „Don Kichote” Ludwig A. Minkus 1964-04-09

  • Plakat. „Carmen” Georges Bizet/ Rodion Szczedrin 1979-12-23

  • Program „Dziadek do orzechów” Piotr Czajkowski 1973-06-02