Chopiniana 26.07.1946

Inscenizacja

Miejskie Teatry Dramatyczne Scena Muzyczno-Operowa, Scena przy Marszałkowskiej