Chopiniana 28.07.1946

Inscenizacja

Miejskie Teatry Dramatyczne Scena Muzyczno-Operowa, Scena przy Marszałkowskiej