Chopiniana 30.07.1946

Inscenizacja

Filharmonia Stołeczna, Scena przy Marszałkowskiej