Curlew river / Cykl Terytoria/ 27.10.2006

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego