Cyrulik sewilski 06.04.1946

Inscenizacja

Miejskie Teatry Dramatyczne, Scena Muzyczno-Operowa, Scena przy Marszałkowskiej