Cyrulik sewilski 14.04.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki