Cyrulik sewilski 14.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie