Cyrulik sewilski 20.01.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki